MENU

FPOM

STRUKTUR FORUM PERSAUDARAAN ORANGTUA MURID (FPOM)

TKIT

Ketua                             : Rina Rusliana

Sekretaris                     : Evi Hafifah

Bendahara                    : Teni Listiyani

Bidang Humas             : 1. Lina Mayliana

                                          2. Dessi Anas

Bidang Dakwah           :  1. Shanty Novianti

                                          2. Endang Kurniasih

Bidang Pendidikan      :  1. Lovina

                                           2.  Ni Putu Sudarmi

                                           3. Fitria Dana Afriana

 

SDIT

Ketua                               : Yayu Sri Rahayu

Wakil Ketua                     : Agusnizar Saleh

Bendahara                       : Teti

Sekretaris                          : 1. Medha

                                              2. Erlina Turisyanti

Bidang Sosial & Humas  : 1. Imelda

                                               2. Nurherawati

Bidang Dakwah               :  1. Hanin

                                               2. Elis R

Bidang Pendidikan          : 1. Teny

                                              2.  Irma

 

SMPIT

Ketua : Hj. Duma Sartika, ST

Wakil Ketua : Susanti Madjid

Sekretaris :  1. Elsa Fitria

                       2. Essy Sri Rahayu

Bendahara : 1. Ir. Nur Syahidah

                        2. Sri Retno Martuti, SP

Seksi Pendidikan :

Ketua : Ria Anggriani

Wakil Ketua : Tarisi

Anggota :

1. Endyrawati, SP

2. Andi Murniati, M.Pd

3. Dra. Laila Martinen, Psi

4. Ratna Damayanti

5. Ayi Murniatiningsih, S.Pd

6. Amita Nucifera

Seksi Humas :

Ketua : Miske Aviana

Wakil Ketua : Saripah

Anggota :

1. Wulan Puspasari

2. Siti Syamsiah

3. Noor Rafita

4. Banowati Mevita, S.Pi

5. Rina Mien Singgih

6. Windiati

7. Erny Sumianty

Seksi Dakwah :

Ketua : Indra Wiyati

Wakil Ketua : Retno Hanindyowati, SP

Anggota :

1. Ir. Wahyu Indah

2. Astuti Budi Ferida

3. Yuniarti Permata

4. Lasti Siti M,SE

5. Witriasih Dewajani

6. Sri Muliawati, S. Ag

Seksi Sarana dan Prasarana :

Ketua : Ruqoiyah, S. Ag

Wakil Ketua : Tety Yulianti

Anggota :

1. Atikasari

2. Dewi Mariska

3. Kun Solieha

4. Endah Murdaningsih

5. Siti Zulaeha

6. Andina Yuliana

 

SMAIT

Ketua                                 : Rahmayanti Bukit

Sekertaris                         : Novita Violent

Bendahara                       : Hayati

Bid.Dakwah & Pendidikan : 1. Yuniarti

                                                  2. Fera Susanti

                                                  3. Yulianti Saptawati

                                                  4. Eva Mardhiana

Bid.Humas & Sosial            : 1. Essy Sri Rahayu

                                                  2. Ida Sundari

                                                  3. Yuliasari H

                                                  4. Etika Setianingsih

Bid.Dana & Usaha               : 1. Iis Irianti

                                                  2. Veradilla

                                                  3. Ikeu Fatimah

KOMENTAR