MENU

FPOM

STRUKTUR FORUM PERSAUDARAAN ORANGTUA MURID (FPOM)

KONSORSIUM

Ketua                                : Rina Rusliana

Sekretaris                         : Erlina Lisa Turisyanti

Bendahara                       : Nurherawati

Perwakilan TKIT             : 1. Ira Triwardhani

                                             2. Lina Maylina

                                             3. Ni Putu Sudarmi

                                             4. Lisa Narulia

Perwakilan SDIT             : 1. Yayu Sri Rahayu

                                             2. Anies Roziah

                                             3. Teni Listiani

Perwakilan SMPIT          : 1. Duma Sartika

                                             2. Susanti Madjid

                                             3. Astuti Budi F

Perwakilan SMAIT         : 1. Rahmayanti Bukit

                                             2. Novita Violent

                                             3. Hayati   

TKIT

Ketua                                : Ira Triwardhani. S.Sos

Wakil ketua                      : Teni Listiani S.Pd

Bendahara                       : 1. Dessy. S.E

                                             2. Ema

Sekretariat                       : 1. R. Melly Jamaaliyah S.Pdi

                                             2. Reni Liawati S.iP, M.Si.Han

Humas dan Danus         : 1. Ghia Astri Radhita S.Ds

                                             2. Farida Andriani S.Pi

                                             3. Ade

                                             4. Endang

                                             5. Tari

                                             6. Dewi

                                             7. Lisa

Seksi Dakwah dan Pendidikan : 1. Shanti

                                                          2. Fifi

                                                          3. Dewi

Seksi Sosial                                 : 1. Endah

                                                          2. Erna

                                                          3. Ira

 

SDIT

Ketua                                 : Yayu Sri Rahayu

Wakil Ketua                      : Syarifah Mariza

Bendahara                        : 1. Teti Sutianawati

                                           2. Anies

Sekretaris                          : 1. Medhanita Dewi Renanti

                                              2. Mia

Bidang Sosial & Humas  : 1. Imelda

                                          2. Hellis Yuhanah

                                          3. Dian

                                           4. Windi

Bidang Dakwah               :  1. Retno Hanindyowati

                                            2. Elis Rosita

Bidang Pendidikan          : 1. Teny Listiani Lestari

                                          2. Irma N Maya

                                          3. Susan

 

SMPIT

Ketua                               : Duma Sartika

Wakil Ketua                     : Susanti Madjid

Sekretaris :  1. Diah Mardhiah

                       2. Siti Zulaeha

Bendahara : 1. Belatrix Werdiningsih

                        2. Asmanita

Seksi Pendidikan :

Ketua : Reina Susantriana

Wakil Ketua : A. Ifriany Harun

Anggota :

1. Hasni Werli K

2. Semie Ardarita

3. Laila Martinen

Seksi Humas :

Ketua : Syarifah Mariza

Wakil Ketua : Windati

Anggota :

1. Farida Darmajanty

2. Eva Prihartini

3. Erny Marli

4. Siti Ruwiyah

5. Nani Sumartini

Seksi Dakwah :

Ketua : Lasti Siti Mayestika

Wakil Ketua : Ruqoyyah

Anggota :

1. Witriasih Dewajani

2. Yuniarti Permata

3. Dewi Zarrah H

 

SMAIT

Ketua                                 : Rahmayanti Bukit

Sekertaris                         : Novita Violent

Bendahara                       : Hayati

Bid.Dakwah & Pendidikan : 1. Yuniarti

                                                  2. Fera Susanti

                                                  3. Yulianti Saptawati

                                                  4. Eva Mardhiana

Bid.Humas & Sosial            : 1. Essy Sri Rahayu

                                                  2. Ida Sundari

                                                  3. Yuliasari H

                                                  4. Etika Setianingsih

Bid.Dana & Usaha               : 1. Iis Irianti

                                                  2. Veradilla

                                                  3. Ikeu Fatimah

KOMENTAR